Sjednejte si bezplatnou konzultaci: +420 725 036 225
Email: info@centrumoddluzeni.cz
Centrum Oddlužení
Kalkulátor oddlužení - vyplňte následující formulář zda splňujete podmínky pro oddlužení
Údaje o dlužníkovi
Čistá mzda:
Manžel/ka:
Počet dětí:
Údaje o dluhu
Výše dluhů vč. úroků:
Spočítat
Chci během následujících 5ti let splatit alespoň 30% svého dluhu. Splátky mi budou strhávány ze mzdy. Oddlužení může vyhlásit pouze fyzická osoba, nepodnikatel.


Novinky

Prolomení podmínek oddlužení 30.08.2013

Jedním z nejdůležitějších aspektů pro povolení oddlužení je splnění několika podmínek. Mezi ně patří: úpadek dlužníka, dlužník není podnikatel a nemá závazky z podnikání, splatit alespoň 30% nezajištěným věřitelům, poctivý záměr dlužníka, dlužník nemá záznam v trestním rejstříku, v posledních 5-ti letech neprobíhalo insolvenční řízení řešící jeho úpadek a dlužník nesmí mít žádné zaměstnance.

•       Úpadek dlužníka:

–      V případě, že má dlužník pouze jednoho věřitele, přičemž není schopen měsíční splátky hradit, dochází velmi často k situaci, kdy si dlužník záměrně vytvoří další závazek tak, aby splňoval podmínky úpadku

•       Dlužník není podnikatel:

–      V zásadě není hlavním problémem samotné podnikání dlužníka (srov. KSBR 37 INS 740/2009, 2 VSOL 117/2009-A). Jde především o to, aby závazky dlužníka neplynuly z podnikání.

–      Současná praxe však připouští výjimku:

•       Dlužník má v době podání návrhu přerušené či zrušené živnostenské či jiné oprávnění

•       Dluhy z podnikání by měly tvořit pouze nepatrnou část

•       NS uvedené potvrdil v rozh. KSOS 34 INS 625/2008, 29 NSČR 3/2009-A-59

•       Min. 30% pro nezajištěné věřitele:

–      I tuto podmínku lze prolomit, a to za předpokladu, že věřitelé souhlasí s nižší částkou (§ 395 odst. 1 písm. b) IZ)

–      Musí souhlasit všichni věřitelé

–      V dané situaci může být pro věřitele výhodnější spokojit se s nižší částkou, jež obdrží v rámci oddlužení

•       Poctivý záměr dlužníka:

–      dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

–      jestliže ohledně dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu
a) v posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového řízení, nebo
b) podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.

–      dlužník se nepodílí na splácení podstatnou měrou

–      Rozh. KSBR 40 INS 3720/2008, 2 VSOL 181/2008-A-14

–      Rozh. KSUL 46 INS 124/2009, 1 VSPH 53/2009

–      Rozh. KSBR 37 INS 680/2010, 2 VSOL 135/2010-A-19

Proč zvolit právě nás:
  • Úvodní konzultace zdarma
  • Odborné služby
  • 100% úspěšnost
  • Advokátní dohled
  • Dlouholeté zkušenosti
  • Garance vrácení peněz při neúspěchu
Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři
Novinky
03.11.2015
Oddlužení a poctivý záměr nejen ve světle judikatury Nejvyššího soudu.
20.01.2014
Nejčastějšími důvody, které zamezují dodržovat pravidelné měsíční splátky u oddlužení jsou:...více>>
Více novinek »