Sjednejte si bezplatnou konzultaci: +420 725 036 225
Email: info@centrumoddluzeni.cz
Centrum Oddlužení
Kalkulátor oddlužení - vyplňte následující formulář zda splňujete podmínky pro oddlužení
Údaje o dlužníkovi
Čistá mzda:
Manžel/ka:
Počet dětí:
Údaje o dluhu
Výše dluhů vč. úroků:
Spočítat
Chci během následujících 5ti let splatit alespoň 30% svého dluhu. Splátky mi budou strhávány ze mzdy. Oddlužení může vyhlásit pouze fyzická osoba, nepodnikatel.


Novinky

Osobní bankrot 05.12.2012

Osobní bankrot (oddlužení) je způsob řešení úpadku, kdy jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění věřitelé do jimi schválené výše a po řádném splnění oddlužení, soud rozhodne o tom, že se zbytek dluhů promíjí. Tento institut preferuje sociální účel před ekonomickým, dlužníkovi má umožnit „ nový start“ a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu vůči věřiteli.

Osobní bankrot je řešením pro ty dlužníky, kteří se do úpadku nedostali v důsledku své podnikatelské činnosti, naopak činností běžnou, zejména provozem domácnosti. Osobní bankrot umožňuje řešit úpadek právnických osob i fyzických osob, v obou případech, ale za splnění předpokladu, že nejde o podnikatele.

Základní podmínky osobního bankrotu:

-      úpadek dlužníka

-      dlužník není podnikatel a nemá závazky z podnikání

-      minimálně 30 % pro nezajištěné věřitele

-      poctivý záměr dlužníka

-      dlužník nemá záznam v trestním rejstříku

-      v posledních 5-ti letech neprobíhalo insolvenční řízení řešící jeho úpadek

-      dlužník nemá zaměstnance

Návrh na povolení oddlužení podává pouze a jen dlužník. Podává ho současně s insolvenčním návrhem, který musí obsahovat určité náležitosti. K návrhu je také potřeba doložit několik příloh, jako je seznam závazků, seznam majetku, listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, výpis z rejstříku trestů atd. Návrh na povolení osobního bankrotu musí spolupodepsat i dlužníkův manžel, který s oddlužením musí souhlasit.

Insolvenční řízení se zahajuje pouze na návrh. Řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na povolení oddlužení dojde věcně příslušnému soudu.

V případě, kdy soud rozhodne o povolení oddlužení, vydá usnesení o schválení osobního banktrotu, kterým jsou vázáni všichni dotčení. Usnesení obsahuje důležité informace pro další fáze řízení – například jakým způsobem bude osobní bankrot provedeno (plněním splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové podstaty), splátkový kalendář nebo osobu insolvenčního správce.

V okamžiku, kdy je  osobní bankrot schválen se rozhodnutí zveřejní v insolvenčním rejstříku a tím také nastává jeho účinnost. Účinkem schválení oddlužení je také neproveditelnost exekuce a soudního výkonu rozhodnutí.

Výhody osobního bankrotu pro dlužníka:

 • do 5-ti let bez dluhů
 • ochrana před exekucí
 • od rozhodnutí o úpadku se Vaše dluhy neúročí
 • včasným návrhem eliminujete náklady řízení i náklady exekuce
 • uchráníte část majetku (obvykle movité věci)

Máte zájem o více informací či si chcete sjednat zdarma schůzku? Kontaktujte nás.

Proč zvolit právě nás:
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Odborné služby
 • 100% úspěšnost
 • Advokátní dohled
 • Dlouholeté zkušenosti
 • Garance vrácení peněz při neúspěchu
Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři
Novinky
03.11.2015
Oddlužení a poctivý záměr nejen ve světle judikatury Nejvyššího soudu.
20.01.2014
Nejčastějšími důvody, které zamezují dodržovat pravidelné měsíční splátky u oddlužení jsou:...více>>
Více novinek »